Vrienden en Sponsoren van de BEM

Wie de initiatieven van de stichting een warm hart toedraagt kan vriend worden van de stichting voor minimaal 25 euro per persoon of minimaal 45 euro voor twee personen. De vrienden worden nauwgezet op de hoogte gehouden over de activiteiten van de stichting.

Vriend worden kan door 25 of 45 euro over te maken naar NL76 RABO 0155 7427 60 t.n.v. BEM 450 jaar.

Belangrijk is dat u hierbij uw e-mailadres, of bij gebrek daaraan, uw naam en adres vermeldt. 

Onze stichting is geregistreerd als culturele ANBI instelling.